Zatepľovanie budov

REALIZUJEME A ZABEZPEČUJEME
ZATEPĽOVANIE BYTOV A STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Pri vykonávaní týchto činností uplatňuje najmodernejšie technológie a materiály.

Pracovníci technickej prípravy a projekcie v rámci bezplatnej poradenskej činnosti poskytnú dôležité rady pri výbere kvalitného zatepľovacieho systému a farebných odtieňov fasád.

Práce vykonávajú vysokokvalifikovaní a odborne zaškolení pracovníci.

Zateplená fasáda ponúka:

 • úspory nákladov na vykurovanie až do výšky 30 -  40 %
 • znižuje materiálovú náročnosť pri  výstavbe nových objektov, z dôvodu tenšieho obvodového muriva
 • zlepšuje podmienky na bývanie, t. j. v zime teplo a v lete chladno
 • jednoduchú a rýchlu aplikáciu
 • dlhodobú životnosť
 • ochranu pôvodných stavebných objektov pred poveternostnými vplyvmi
 • lacnú údržbu
 • odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodových konštrukcií
 • lepšie využitie tepelno - akumulačných vlastností obvodových stien
 • zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov
 • nové architektonické stvárnenie budovy

TERMOTECHNA a.s. ponúka zatepľovacie systémy v tomto zložení:

 • WEBER TERRATHERM: polystyrén ( minerálna vlna ), lepiaca  stierka, armovacia sieť, hmoždinky , tenkovrstvá omietka
 • JUBIZOL
 • BAUMIT

TERMOTECHNA a.s. na uvedené činnosti poskytuje záruky v trvaní 5  rokov.

 

1 - Lepiaca stierka

2 - Izolačné platne ( polystyrén, alt. min. vlákno )

3 - Vystužovacia stierka

4 - Armovacia sieť

5 - Podkladný náter

6 - Silikátová omietka

7 - Soklová lišta

8 - Rohová lišta