Referencie

Roky Najvýznamnejšie stavby Štát Financovaný objem realizovanej produkcie v mil. € Rozsah realizovaných izolácií v tis. m2
2016 KRONOSPAN Riga - Tepelné izolácie Lotyšsko    
CRH (Slovensko) - opravy a údržbatepelných izolácií Slovenská republika
STAVIMEX - elektrofilter Mugiza  Španielsko
STAVIOMEX - elektrofilter Solferino Francúzsko
ENERGOMONT - EMO 3,4  Slovenská republika
Mondi SCP Ružomberok - turbína TG 2 Slovenská republika
IKEA  Industry - tepelné izolácie Slovenská republika
ŠKODA JS - EMO 3 Slovenská republika
IS SaveEnergy - Mugica-Vizcaya - izolácia kondenzátora Španielsko
PSJ HYDROTRANZIT - SWS Vojany Slovenská republika
ALPINET - slovnaft - síra NaOH Slovenská republika
Bučina DDD - zmiešavacia komora Slovenská republika
Chemkostav Michalovce - ČOV Bánovce nad Bebravou Slovenská republika
KRONOSPAN Jihlava - redlery Česká republika
ROEZ - SLOVNAFT - izolácia potrubných filtrov Slovenská republika
2015 ENERGOINVEST - AE Jaslovské Bohunice Slovenská republika    
CRH (Slovensko) - opravy tepelných izolácií Slovenská republika
KRONOSPAN Riga - Tepelné izolácie Lotyšsko
IKEA Industry - tepelné izolácie Slovenská republika
DIEFFENBACHER Nemecko - IKEA Malacky Slovenská republika
Bučina DDD Zvolen - tepelné izolácie Slovenská republika
MONDI SCP - izolácia potrubí Slovenská republika
CHESTREAL - AE Jaslovské Bohunice - V1 Slovenská republika
STAVIMEX - Elektrofilter - Mals, Taliansko Taliansko
STAVIMEX - Elektrofilter - Udine, Taliansko Taliansko
STAVIMEX - Elektrofilter - Trebišov Slovenská republika
ISENG - MONT - Kotol K4, Cukrovar P. Bystrica  Slovenská republika
CHEMCOMEX  - tepelné izolácie na AE Mochovce, Jasl. Bohunice Slovenská republika
2014 KRONOSPAN Riga - Tepelné izolácie Lotyšsko    
SLOVRIA  - AE Jaslovské Bohunice Slovenská republika
BIS SLOVENSKO -  SLOVNAFT  Slovenská republika
Stroje a mechanizny - SLOVNAFT AVD 6 Slovenská republika
CHEMCOMEX Praha - AE Mochovce - separátory Slovenská republika
MONDI SCP - Pec na vápno Slovenská republika
SLOVING - Tepláreň SLOVNAFT Slovenská republika
Holcim (Slovensko) - Opravy tepelných izolácií Slovenská republika
Stroje a mechanizmy - SLOVNAFT - rekonštrukcie EJ 2 Slovenská republika
2013 Bučina DDD Zvolen - Opravy tepelných izolácií Slovenská republika    
Slovenské elektrárne - EMO, EBO, JAVYS Slovenská republika
Holcim (Slovensko) - Opravy tepelných izolácií, WHR, SRC Slovenská republika
SIA BOLDERAJA/KRONOSPAN Riga - Tepelné izolácie Lotyšsko
Slovnaft Montáže a opravy - opravy izolácií Slovenská republika
Stroje a mechanizmy - SLOVNAFT - izolácia aparátov BTX Slovenská republika
BIS SLOVENSKO -  SLOVNAFT FCC - parný generátor Slovenská republika
DIEFFENBACHER nemecko - Swedspan Malacky Slovenská republika
First Montana Technology - Tepelné izolácie Gbely, Plavecký Štvrtok Slovenská republika
PPC Power - Opravy tepelných izolácií Slovenská republika
Holcim (Slovensko) - Likvidácia azbestocementových prvkov Slovenská republika
EISENMANN Slovakia - Volkswagen Bratislava Slovenská republika
2012 Slovenské elektrárne - EMO, EBO, JAVYS Slovenská republika 4,8 150
Holcim (Slovensko) - Opravy tepelných izolácií Slovenská republika
SES Tlmače - izolácia kotlov K4, K5 Slovnaft Bratislava Slovenská republika
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY - Opravy izolácií Slovenská republika
Stroje a mechanizny - Izolácai potrubných rozvodov Slovnaft Slovenská republika
SIA BOLDERAJA - KRONOSPAN Riga - tepelné izolácie Lotyšsko
Holcim (Slovensko) - Likvidácia azbestocementových prvkov Slovenská republika
BIS Czech Veltrusy- klampiarske práce Česká republika
BIS Czech Veltrusy - Elektráreň /očerady Česká republika
WLW Group Komárno - DIC Rhein Viedeň Rakúsko
Swedspan Malacky -  tepelné izolácie Slovenská republika
ALPINET - Izolácia nádrže - Slovnaft Slovenská republika
EKOL Martin - Oprava izolácie turbíny - CHEMES Humenné Slovenská republika
2011 PMP Montex - Nafta Gajary - Báden Slovenská republika 5,70 158
Slovenské elektrárne - EMO, EBO, JAVYS Slovenská republika
PROFESIÁLNA SSERVISNÁ - Bukóza Vranov n/Topľou Slovenská republika
POTRUBIE Košice - Gajary - báden Slovenská republika
SIA Bolderaja Riga Lotyšsko
Holcim (Slovensko) - Likvidácia azbestocementových prvkov Slovenská republika
PMP Montex - LEAF Levice Slovenská republika
ANDRITZ - Slovnaft - dymovody FGD Slovenská republika
ISENG - MONT - Rekonštrukcia kotla K7 Slovenská republika
SES Tlmače - Slovnaft - izolácia kotlov K4, K5 Slovenská republika
ROBO Piešťany - EBO, JAVYS Slovenská republika
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY - tepelné izolácie tech. zariadení Slovenská republika
Swedspan Malacky -  tepelné izolácie Slovenská republika
Holcim (Slovensko) - Opravy tepelných izolácií Slovenská republika
2010 IDO Hutný Projekt - Slovnaft Eco Vision Slovenská republika 4,08 113
Bučina DDD Zvolen - Opravy tepelných izolácií Slovenská republika
Holcim (Slovensko) - Opravy tepelných izolácií Slovenská republika
Slovenské elektrárne - EMO, EBO, JAVYS Slovenská republika
PPC Energy - PPC Bratislava Slovenská republika
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY - tepelné izolácie tech. zariadení Slovenská republika
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY- GR AVD 6 Slovenská republika
PSJ Hydrotranzit - Nafta Gajary Slovenská republika
Swedspan Malacky -  tepelné izolácie Slovenská republika
UNI - MONT Topoľčany - EBO, separátory  Slovenská republika
ENERGETICKÉ STROJÁRNE - Slovnaft - izolácia potrubia Slovenská republika
ENSECO Trnava - AEMO - nádrž kondenzátu Slovenská republika
PMP Montex - Nafta Gajary - Báden Slovenská republika
MILKING - Izolácia nádrží Hriňová Slovenská republika
Cementáreň Lietavská Lúčka - izolácia filtra a potr. rozvodov Slovenská republika
K&H KINETIC - bioplynové stanice Ladzany, Hurbanovo, Hont. Moravce Slovenská republika
Caverion SRN - CCPP Malženice Slovenská republika
2009 Slovnaft Montáže a opravy - Izol. potr. a nádrží-Slovnaft bl. 45-2. etapa Slovenská republika 2,81 96
Bučina DDD Zvolen - Opravy tepelných izolácií Slovenská republika
ENERGOMONT - EBO - izolácia parných a vodovodných potrubí Slovenská republika
Stroje a Mechanizmy - Slovnaft AVD 6 - ventily kolóny C1, C2 Slovenská republika
Slovenské elektrárne - ENO - klampiarske práce  Slovenská republika
Stroje a Mechanizmy - Slovnaft - rekonštrukcia nádrží Slovenská republika
Holcim - azbest, nátery OK, izolácia strechy Slovenská republika
Slovenské elektrárne - EMO, EBO, JAVYS Slovenská republika
ENERGOTERM - SE ENO - demontáž azbestu Slovenská republika
EXMONT ENGINEERING - Slovnaft - VGO Hydrocracker Slovenská republika
Slovenské elektrárne - ENO - opláštenie dopravníkov T4a, T4b Slovenská republika
UNI - MONT Topoľčany - AE MO - izolácia separátorov Slovenská republika
Chladiace veže Bohunice - Izolácia potrubí kondenzátu - JAVYS Slovenská republika
Slovnaft Montáže a opravy - Slovnaft EJ 2 - izolácia guľového zásobníka Slovenská republika
SVYP Nitra - ČAB, Nové Sady - izolácia sušiacej komory Slovenská republika
UNI - MONT Topoľčany - EBO - izolácia separátorov Slovenská republika
Slovnaft Montáže a opravy - Slovnaft EJ 2 - oprava izolácie  Slovenská republika
TEPLÁREŇ Pov. Bystrica - Opravy izolácií - rozvody, dymovody Slovenská republika
K+H KINETIC - Bioplynová stanica Ladzany Slovenská republika
ENERGOMONT - EMO - 3. blok - tepelné izolácie Slovenská republika
Slovnaft Montáže a opravy - opravy a údržba tepelných izolácií Slovenská republika
Slovnaft Montáže a opravy - CHÚV - oprava izolácie nádrží  Slovenská republika
Roky Najvýznamnejšie stavby Štát

Financovaný objem realizovanej produkcie v mil. Sk

Rozsah realizovaných izolácií v tis. m2

2008 EMO, EBO, JAVYS - opravy tepelných izolácií Slovenská republika 216,- 165
Demont Servis - likvidácia azbestocement. odpadu - cukrovar  Slovenská republika
DUO - likvidácia azbestocementového odpadu - Bratislava Slovenská republika
Stroje a mechanizmy - FCC HCO Slovnaft Slovenská republika
Stroje a mechanizmy - rekonštrukcia nádrží Slovnaft Slovenská republika
EXMONT - Hyundai Nošovice  Česká republika
Modřanské strojírny - EBO V2 Slovenská republika
Holcim - oprava striech Slovenská republika
Swedwood - výmena cyklónov Slovenská republika
BESTAV - opláštenie - Holcim Rohožník Slovenská republika
Slov. elektrárne - ENO - klampiarske práce Slovenská republika
Charmont - pivovar Vyhne Slovenská republika
UNIMONT - EBO V2, V3 Slovenská republika
ENERGOMONT - EBO V2 Slovenská republika
Slovnaft Montáže a opravy - GR EJ 2 Slovnaft Slovenská republika
Slovnaft Montáže a opravy - opravy a údržba tepelných izolácií Slovenská republika
Holcim Rohožník - likvidácia azbestocementového odpadu Slovenská republika
Chladiace veže Bohunice - EBO V2, 3. a 4. blok Slovenská republika
FALCO Zrt. Szombathely - izolácia zásobníkov Maďarská republika
2007 Chladiace veže Bohunice - AE V2 Slovenská republika 212,-  161
Stroje a mechanizmy - rekonštrukcia nádrží Slovnaft Slovenská republika
Slovenské elektrárne - opravy izolácií AE Mochovce, Bohunice Slovenská republika
ENVIRON Servis - rekonštrukcia nádrží Slovnaft Slovenská republika
STAVIMEX Bratislava - LEAF Levice Slovenská republika
Pórobetón Trutnov - izolácia potrubných rozvodov Česká republika
ADATO - priemyselný park Levice Slovenská republika
ZMOP - silo RPPC 2 - Holcim Rohožník Slovenská republika
XELLA - izolácia 8 ks autoklávov Slovenská republika
VA TECH WABAG - Slovnaft RPBi Slovenská republika
ABB LUMMUS GLOBAL - Agroferm Kaba  Maďarská republika
BESTAV -  opláštenie strechy - Kuchyňa Slovenská republika
Holcim Rohožník - oprava strechy mlynice PC 2 Slovenská republika
Slovnaft Montáže a opravy - opravy izolácií Slovenská republika
ENERGOMONT - PSA Trnava - lakovňa Slovenská republika
SUNEX - likvidácia azbestocementového odpadu Holcim Slovenská republika
DUO - likvidácia azbestocementového odpadu - Bratislava Slovenská republika
2006 Paroplynový cyklus - oprava turbín Slovenská republika 205,- 156
FS KRAO Mochovce - tepelné izolácie Slovenská republika
IKORES - obytný dom - strecha Slovenská republika
Istrochem - opravy izolácií, lešenie Slovenská republika
Holcim Rohožník - oprava fasád budov Slovenská republika
Slovnaft - generálne opravy a údržba Slovenská republika
KIA Žilina - tepelné rozvody Slovenská republika
AE Mochovce - opravy izolácií Slovenská republika
AE Jaslovské Bohunice - opravy izolácií Slovenská republika
Slovnaft - rekonštrukcia nádrží Slovenská republika
Slovnaft - potrubné rozvody, výmena izolácií Slovenská republika
KRONOSPAN Jihlava - izolácia sušiarne II Česká republika
Slovnaft - izolácia reaktora 13 101 Slovenská republika
Sherburn in Elmet - British Gypsum - izolácie Veľká Británia
Madrid - sušička - tepelné izolácie  Španielsko
IKEA Bratislava - izolácia potrubných rozvodov Slovenská republika
Bratislava - likvidácia azbestu Slovenská republika
2005 Paroplynový cyklus - opravy izolácií Slovenská republika 202,- 147
Doprastav Bratislava - most APOLLO Slovenská republika
Slovnaft Bratislava - PP3 Slovenská republika
NAFTA STROJ - opravy izolácií Slovenská republika
Slovnaft Montáže a opravy - rekonštr. nádrží, bl. 53 Slovenská republika
XELLA - opravy izolácií Slovenská republika
Holcim Rohožník - opláštenie objektov Slovenská republika
CZ MONT - PSA Trnava - Lakovňa Peugeot Slovenská republika
Slovnaft - GO HRP 6, 7 Slovenská republika
AE Jasl. Bohunice - V 2, GO 3.a 4. bloku Slovenská republika
KRONOSPAN Jihlava - izolácia sušiarne Česká republika
Istrochem Bratislava - opravy izolácií Slovenská republika
AE Mochovce - opravy izolácií Slovenská republika
IKORES - Bytový dom Bratislava - Lamač Slovenská republika
Swedwood Malacky - izol. spaľovacej komory Slovenská republika
IDO EET - Tondach,  Nitrianske Pravno Slovenská republika
Bratislavská teplárenská - opr. izolácií teplární Slovenská republika
Slovnaft - GO EJ 2 Slovenská republika
EXMONT - KIA Lakovňa Slovenská republika
SLOVRIA - FS KRAO Mochovce Slovenská republika
2004 Slovenské elektrárne Mochovce - GO 1. bloku Slovenská republika 191,- 140
SKLOPLAST TRNAVA - opláštenie slavebného objektu Slovenská republika
Holcim Rohožník - RP PC 2 Slovenská republika
Slovnaft Bratislava - HRP 7 Slovenská republika
Slovnaft Bratislava - PP3 Slovenská republika
VYZ Jaslovské Bohunice   Slovenská republika
SKLOPLAST TRNAVA - TA č. 3  Slovenská republika
KAPPA Štúrovo  Slovenská republika
SCP Ružomberok - regen. kotol Slovenská republika
Slovenské elektrárne Bohunice - GO 3. a 4. bloku Slovenská republika
Slovenské elektrárne Mochovce - GO 2I. bloku Slovenská republika
PORFIX Zemianske Kostoľany - opr. izol. autokláv Slovenská republika
AE Jaslovské Bohunice - GO V3 Slovenská republika
Holcim Rohožník - BEUMER Slovenská republika
Holcim Rohožník - oplášt. stien a strechy dopr. mosta  Slovenská republika
Swedwood Malacky Slovenská republika
Rekonštr. budovy - Topoľčany Slovenská republika
Bytový dom Lamač - oplech. strechy a balkónov Slovenská republika
Slovnaft Bratislava - oprava izolácií Slovenská republika
2003 PORFIX Zemianske Kostoľany - autoklávy 10 ks Slovenská republika 185,- 129
HOLCIM Rohožník- rekonštrukcia opláštenia a striech Slovenská republika
SLOVNAFT BA - Blending - motorové nafty Slovenská republika
SLOVNAFT BA - opravy izolácií počas GO Slovenská republika
SLOVNAFT BA - rekonštrukcia nádrží Slovenská republika
AE Jaslovské Bohunice - zvýšenie bezpečnosti Slovenská republika
TUNEL BRANISKO - izolácia káblových lávok Slovenská republika
HOLCIM Rohožník - mlynica petrolkoksu Slovenská republika
SLOVNAFT BA - spalinovod K1 až K3 Slovenská republika
NAFTA STROJ GBELY - PZZP Láb Slovenská republika
SCP Neusiedler Ružomberok Slovenská republika
HOLCIM Rohožník - opláštenie homogenizačnej haly Slovenská republika
TEHELNE Ružomberok - izolácie odťahu spalín pece Slovenská republika
SKLOPLAST TRNAVA - opláštenie slavebného objektu Slovenská republika
2002 HOLCIM Rohožník - rekonštrukcia striech a opláštenia Slovenská republika 172,- 110
Volkswagen - Bratislava Slovenská republika
SE AEMO 2. Blok, oprav. tep. Izol.  Slovenská republika
SE  AEMO - oprava fasády elektrodozorne Slovenská republika
HYPERNOVA  - EXMONT Bratislava  Slovenská republika
ZSNP Žiar n/Hronom  PBS Brno  ČR kotol 30t/h Slovenská republika
VIPAP VIDEM Krško- kotol, -PBS Brno ČR  Slovinsko
HEBEL Pórobetón Šaštín - zásobníky Anhydridu Slovenská republika
Bratislavská teplárenská, a.s. Tp. I, Tp. Západ Ba Slovenská republika
Bratislavská teplárenská, Tp II Bratislava Slovenská republika
NAFTA STROJ - Gajary Báden  separátory  Slovenská republika
Istrochem Bratislava - rozvody pary, HM Košice Slovenská republika
ISTROCHEM Bratislava tep. izol - údržby Slovenská republika
Slovnaft Bratislava - ropná rafinéria - tep.izol.- údržba Slovenská republika
Slovnaft MaO Bratislava - údržba - investície Slovenská republika
ŽSR - ŽS Bratislava, tep. izol. - údržba Slovenská republika
Kraft - EXMONT EN. Bratislava  sitá na kakaové bôby Slovenská republika
EXMONT ENGINEERING -  H2SO4, filter Slovenská republika
Slovnaft Bratislava - opr. strechy  Slovenská republika
Continental Matador Púchov - EXMONT  Bratislava  Slovenská republika
Severoslov. celulózky a pap. Ružomberok - kotol  Slovenská republika
2001 ENSECO Trnava - AEMO 2. blok Slovenská republika 132,- 112
ZEZ š.p. Bratislava - Tp.II + D/1 Slovenská republika
ZEZ š.p. Bratislava - Tepláreň I a Tepláreň západ Slovenská republika
HIROCEM Rohožník - rekonštrukcie striech Slovenská republika
INVEST Šaľa - Spaľovňa Bratislava - 2 ks reaktor Slovenská republika
SIEMENS, s.r.o. - Spaľovňa Bratislava Slovenská republika
HOLCIM Rohožník - záp.stena - oprava oplášt. Slovenská republika
SE AEMO - opravy fasád Slovenská republika
STAVIMEX Bratislava - MVA Ba Vlčie hrdlo Slovenská republika
SLOVING Bratislava - papierne PITTEN Rakúsko
KCS Austria - stavba Holandsko Holandsko
TECHMONTSTAV Bratislava - Polus Center Ba Slovenská republika
Slovnaft MaO Bratislava - údržba - investície Slovenská republika
EXMONT - stavba Holandsko Holandsko
Chemopetrol - Litvínov Česká republika
ŠKODA PRAHA - AEMO - I., II.blok - odstávka Slovenská republika
ŠKODA Slovakia - AEMO - I., II.blok - odstávka Slovenská republika
SE AEMO - tep. izol. - údržba Slovenská republika
Slovnaft Bratislava - ropná rafinéria - tep.izol. - údržba Slovenská republika
ISTROCHEM Bratislava - chemická továreň Slovenská republika
NAFTA Gajary - zásobník plynu Slovenská republika
Volkswagen - Bratislava - STANGL Nemecko Slovenská republika
Volkswagen - Bratislava - EXMONT SR Slovenská republika
2000 ŠKODA PRAHA - AEMO 2. blok Slovenská republika 160,- 125
ŠKODA Slovakia - AEMO 2. blok Slovenská republika
SIGMA Montáže Levice - AEMO 2. blok Slovenská republika
ENSECO Trnava - AEMO 2. blok Slovenská republika
ZVVZ Milevsko - AEMO 2. blok Slovenská republika
SLOVTEPMONT Partizánske - AE Jasl. Bohunice Slovenská republika
CHYIODA - Slovnaft Bratislava VGH/HPP Slovenská republika
HEBEL Šaštín - opravy tepelných izolácií Slovenská republika
ENERGOMONT Trnava - REKO V1 AE Jasl. Bohunice Slovenská republika
SLOVNAFT MaO Bratislava   Slovenská republika
REKOSTA Piešťany - Slovakofarma Hlohovec Slovenská republika
HIROCEM Rohožník - opravy tepených izolácií Slovenská republika
SES Tlmače - PPC Bratislava - izol. kotla Slovenská republika
SE AEMO - tep. izol. tech. zar. a potr. rozvodov Slovenská republika
SLOVING Bratialva - rafinéria Schwechat Rakúsko
TRELLIS Trenčín - kotolňa MERINA Slovenská republika
ZEZ š.p. Bratislava - Tepláreň II Slovenská republika
ZEZ š.p. Bratislava - Tepláreň I  Slovenská republika
SE EBO - elektrárne Nováky - izol. turbíny + krytu turb. Slovenská republika
1999 EFPA RHC - Slovnaft - Mitsubishi HI Japan Slovenská republika 345.- 200
EFPA - Slovnaft - JGC Corporation Japan Slovenská republika
EFPA VGH/HPP - Slovnaft - Chiyoda Corporation Japan Slovenská republika
AE I. a  II. blok  -  Mochovce -atómová elektráreň Slovenská republika
Slovnaft Bratislava - ropná rafinéria - údržba Slovenská republika
Hirocem - Rohožník - cementáreň Slovenská republika
Slovnaft -  čerpacia stanica, kotle a dymovody -Beohm & Lange, Wien Rakúsko Slovenská republika
EF - Slovnaft - Research-Cottrell - Köln SRN Slovenská republika
Tepláreň - Bratislava Slovenská republika
Paroplynový cyklus - Bratislava Slovenská republika
Varioboard - Magdeburg SRN
1998 EFPA - Slovnaft - Stork Comprimo Holansko Slovenská republika 303,- 207
EFPA - Slovnaft - JGC Corporation Japan Slovenská republika
EFPA VGH/HPP - Slovnaft - Chiyoda Corporation Japan Slovenská republika
EF - Slovnaft - Research-Cottrell - Köln SRN Slovenská republika
AE I. blok  -  Mochovce -atómová elektráreň Slovenská republika
Slovnaft Bratislava - ropná rafinéria - filter teplárne - AE Energiertechnik, Wien Rakúsko Slovenská republika
1997 Paroplynový cyklus - Bratislava Slovenská republika 140,- 126
EFPA - Slovnaft - JGC Corporation Japan Slovenská republika
EFPA - Slovnaft - Stork Comprimo Holansko Slovenská republika
EF - Slovnaft - Research-Cottrell - Köln SRN Slovenská republika
AE I. a II. blok  -  Mochovce -atómová elektráreň Slovenská republika
Tepláreň - Bratislava Slovenská republika
1992 - 1996 Slovnaft Bratislava -ropná rafinéria -Petrol Rafinery   Slovenská republika 683,- 693
Slovakofarma - Hlohovec  - Závod na výrobu liekov Slovenská republika
Hlinikáreň - Žiar nad Hronom Slovenská republika
CHZ - Nováky - Závod výroby anorganickej chémie Slovenská republika
SCP Ružomberok - Závod na výrobu papiera Slovenská republika
Hirocem - Rohožník - cementáreň Slovenská republika
Volkswagen - Bratislava - automobilka Slovenská republika
Teplárne - Bratislava, Zvolen, Žiar nad Hronom, Martin Slovenská republika
SND - Bratislava - národné divadlo - vzduchotechnika Slovenská republika
AE  -  Mochovce -atómová elektráreň Slovenská republika
EBO - Tepelná napájač - Hlohovec - Leopoldov Slovenská republika
Veľvyslanectvo SR Taliansko
Syráreň -Bayreuth SRN
Kotol -  Hürth Goldenbergwerk SRN
Mercedes Benz - Stuttgart SRN
Karstadt - Drážďany SRN
U - Farma -Kyjev Ukrajina
1986 - 1991 Teplárne - Bratislava, Zvolen, Žiar nad Hronom Slovenská republika 618,- 1.470
Chemko - Strážske Slovenská republika
Slovnaft Bratislava -ropná rafinéria -Petrol Rafinery  Slovenská republika
Petrochema - Dubová Slovenská republika
Hlinikáreň - Žiar nad Hronom Slovenská republika
Biotika - Slovenská Ľupča Slovenská republika
Duslo Šaľa - Závod výroby agro a gumáren.chemikálií  Slovenská republika
Baiji - Ropná rafinéria Irak
Ibissch - Ropná a plynová rafinéria Sýria
HOMS - ropná rafinéria Sýria
Oceliareň - Salzgitter SRN
EF Glaswerk Weck -  Bonn SRN
EF Flachglas - Weiherhammer  SRN
EF 4ks - Amsdorf SRN
Cukrovar - Baddeckenstadt SRN
Kotol -  Borna SRN
1967 - 1985 Slovnaft Bratislava -ropná rafinéria -Petrol Rafinery Slovenská republika 1.600,- 4.560
Duslo Šaľa - Závod výroby agro a gum.chemikálií  Slovenská republika
Jaslovské Bohunice - atómová elektráreň  A-1,V1,V-2 Slovenská republika
CHZ - Nováky - Závod výroby anorganickej chémie Slovenská republika
Slovakofarma - Hlohovec  - Závod na výrobu liekov Slovenská republika
SCP Ružomberok - Závod na výrobu papiera Slovenská republika
Basra - ropná rafinéria Irak
HOMS - ropná rafinéria Sýria
Rdeir-Ez-Zor - Cukrovar Sýria
Ropná rafinéria - Alexandria Egypt
Tankovisko ropy - Rostock Nemecko
Kemerovo - závod výroby anorganickej chémie ZSSR
Berezniky - závod výroby anorganickej chémie ZSSR
Lisičansk - ropná rafinéria ZSSR
Hama - Pneumatikáreň Sýria
Salahudin I. , II. - ropná rafinéria Irak