Termovízne meranie

REALIZUJEME A ZABEZPEČUJEME
TERMOVÍZNE  MERANIE

Termovízne meranie je nekontaktné meranie teploty pre stanovenie rozloženia teplotných polí na povrchu rôznych objektov má dnes veľmi široké využitie. Tento postup sa nazýva nekontaktná termografia. V súčastnosti sa uplatňuje v stále širšej oblasti stavebníctva, výroby, služieb a vedy.

Oblasti použitia:

Stavebníctvo

  • identifikácia nežiadúcich tepelných strát plášťov budov a hál
  • infiltrácia vzduchu u stavebných konštrukcií
  • závady v izoláciách

Strojárstvo

  • tepelné namáhanie zariadení a ich súčastí

Energetika

  • zdroje tepla ( tepelné namáhanie zariadení a vznik havárií )
  • kvalita technických tepelných izolácií


Nekontaktná termografia ( termovízia - obecne infratechnika ) zahrňuje metódy pre zobrazovanie teplotných polí na povrchu snímaných telies ( rozloženie povrchových teplôt ), ktoré je reprezentované energiou a hustotou fotónov emitovaných z povrchu  snímaného telesa a jeho vyhodnotením - kvantifikáciou.

Je to v podstate zobrazovací systém transformujúci informáciu o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu zosnímanú v infračervenom spektre na obraz viditeľný ľudským okom. Správnym vyhodnotením - kvantifikáciou nasnímaného tepelného poľa telesa (termogramu) dostaneme údaje o jeho hodnotách a rozložení. Výsledné údaje sú vynikajúcim podkladom pri odstraňovaní chýb a nedostatkov  stavieb, konštrukcií a zisťovaní zdrojov nežiadúceho tepla.

Termovízna kamera, vyhotovenie a doloženie termovíznych snímok a protokolov.