Tepelné a Chladové izolácie

REALIZUJEME A ZABEZPEČUJEME:

IZOLÁCIE

Oblasť tepelných izolácií, chladových a protipožiarnych izolácií technologických zariadení:

 • dodávku a montáž tepelných a chladových izolácií na technologických zariadeniach
 • dodávku a montáž chladových izolácií a temperovaných miestností
 • spracovanie technickej a projektovej dokumentácie izolácií
 • technickú, poradenskú činnosť pre izolácie
 • technické prehliadky izolovaných technologických zariadení a stavieb
 • meranie povrchových teplôt izolovaných technologických zariadení
 • dodávanie tepelno-izolačných materiálov
 • dodávanie kompletizujúcich materiálov a materiálov pre povrchové úpravy izolácií
 • stavbu pomocného pracovného lešenia
 • nátery technologického zariadenia pod izoláciou a OK
 • nátery opláštenia zaizolovaného technologického zariadenia
 • naváranie pomocných konštrukcií pre montáž izolácie
 • odvoz a likvidáciu demontovaného materiálu na skládku
 • protipožiarne nátery oceľových konštrukcií

CHLADOVÉ  IZOLÁCIE

LIATY POLYURETAN 

Použitie:

Izolácia  zariadení,  aparátov,  armatúr  a potrubných  rozvodov  liatím tvrdej polyuretanovej  peny  do medzipriestoru vytvoreného  vonkajšou  stenou  zariadenia  a plechovým  vodotesným  plášťom  z hliníkového, nerezového alebo  pozinkovaného  plechu.

Spracovanie:

Tvrdá  PU  pena  sa vytvára  zmiešaním  dvoch komponentov  a  spracováva  sa  v špeciálnom zariadení, čím  sa  dosiahne  optimálna objemová  hmotnosť.

Rozsah teplôt:

Obj. Hmotnosť :  45 kg / m3   -  50 kg / m3
Použitie : od  - 180 °C   až do   +100 °C

Dosah od stanoviska:

Dosah  od  stanoviska  vypeňovacieho  stroja je  cca  60  m.