Protipožiarne a protihlukové izolácie

Realizujeme protipožiarne a protihlukové izolácie

Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice
Potrubné rozvody

Holcim Rohožník, Slovnaft Bratislava
Modernizácia linky, hydrogenizačná rafinácia palív