O nás

TERMOTECHNA a.s. Bratislava, založená v roku 1992, je následnou organizáciou š.p. Termostav. Pôvodne bol š.p. Termostav založený ako účastnícka spoločnosť v roku 1926.

Hlavnou činnosťou spoločnosti TERMOTECHNA a.s. sú tepelné izolácie a chladové izolácie technologických zariadení a stavieb, stavebné zatepľovanie obvodových a strešných plášťov a strešné konštrukcie.

  • TERMOTECHNA a.s. je najväčšou organizáciou na Slovensku, ktorá projektuje, rozpočtuje, montuje a dodáva tepelné izolácie teplovodov, horúcovodov, parovodov, aparátov, zásobných nádrží, kolón, kotlov, turbín, čerpadiel, vodojemov, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení a zariadení hlbokého chladu.
    Stavebné zatepľovanie realizujeme najnovšími technológiami s izoláciami na báze vláknitých a polystyrénových izolácii s povrchovou úpravou stierkovaním.
  • Strešné konštrukcie a zatepľovanie strešného plášťa riešime pre nové stavby ako aj rekonštrukcie so zabezpečením vysokej kvality strešného plášťa proti zatekaniu.
  • TERMOTECHNA a.s. realizuje izolácie chladiarní a mraziarní polyuretánovými alebo minerálnymi sendvičovými panelmi vysokej kvality.
  • TERMOTECHNA a.s. spracováva pre uvedené oblasti prípravnú technickú dokumentáciu.
    Technické oddelenie spolupracuje s projektovými organizáciami, dodávateľmi materiálov a investormi na projektovej príprave významných stavieb a súčasne poskytuje poradenskú činnosť.
  • TERMOTECHNA a.s. je držiteľom certifikátu IMS normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 schváleného spoločnosťou GEMER audit s.r.o.

Termotechna a.s. -  životné prostredia a kvalita

Spoločnosti Termotechna a.s., Bratislava bol v roku 1999 vydaný certifikát spoločnosťou RV TÜV v súlade s normou ISO 9002:1994. Obnova certifikátu bola v roku 2003 spoločnosťou Lloyd's Register Quality Assurance Limited v súlade s normou EN 9001:2000. V roku 2009 bol certifikát spoločnosťou Lloyd's Register Quality Assurance Limited rozšírený do integrovaného systému riadenia (IMS), v súlade s normami EN ISO 9001:2008 a 14001:2004 pre riadenie kvality výrobkov a ochrany životného prostredia. V roku 2012 bol tento certifikát obnovený a vydaný spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o. až do roku 2018. Aktuálne máme vydaný certifikát v súlade s normami EN ISO 9001:2015 a 14001:2015 spoločnosťou GEMER audit s.r.o.

Spoločnosť sa zaviazala dodržiavať všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov ochrany životného prostredia ako aj uplatňovať prevenciu, elimináciu a minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie vyplývajúce z činností a poskytovaných služieb našej spoločnosti: Navrhovanie, dodávanie a montáž  tepelných, chladových a protipožiarnych izolácií technologických zariadení  a stavebných objektov. Dodávanie a montáž protihlukových izolácií.

SPOLOČNOSŤ POSKYTUJE PODPORU:

Zamestnancov
(odmeny pri životných a pracovných výročiach, podpora vzdelávania /VŠ, školenia, kurzy, štúdium cudzích jazykov/, sociálnu výpomoc, zdravotné prehliadky a iné benefity)

 

Dobročinných aktivít 
(naša spoločnosť nemyslí len na seba, ale snaží sa pomáhať tým čo to potrebujú)

Zdravotnej starostlivosti
(našou prioritou je dobrý zdravotný stav zamestnancov a psychická pohoda, pomoc hendikepovaným, chorým, zabezpečovanie zdravotníckych pomôcok, liekov)

Podpora kultúrnych podujatí
(pomoc pri vydávaní literatúry, organizovaní kultúrno spoločenských akcií)

Podpora športu
(pomoc organizáciám a klub pri športových aktivitách, nákup športových potrieb)