Kontakt

TERMOTECHNA a.s.
Staviteľská 3
P. O. BOX 64
830 00 Bratislava
Slovak Republic

00421 / 2 / 4487 1096
00421 / 2 / 4487 1098

00421 / 2 / 4487 1099
výrobný námestník
02 / 4487 1095
+421/903 751 640
fodor@termotechna.sk

termovízne meranie, likvidácia azbestov
02 / 4487 1096, 1098
fodor@termotechna.sk
ekonomický námestník
02 / 4487 1096, 1098
sebokova@termotechna.sk

projekcia
02 / 4487 1091
horvathova@termotechna.sk