Výroba Klampiarskych prvkov

NOVINKA!

Naša spoločnosť ponúka svoje služby v oblasti výroby plechových dielcov. Najmodernejšia

technológia prípravy Vám umožní ušetriť čas a tým spojené náklady na výrobu. Stačí doručiť

izometrické výkresy resp. ponúkame pri rozsiahlejších projektoch zameranie našimi pracovníkmi,

výrobu a dodávku na stavbu. Po zaslaní podkladov Vám vyhotovíme termínovú aj cenovú

ponuku. Nezaťažujte sa zdĺhavou výrobou a prenechajte výrobu na nás.

Tags :