Blog Archive: July 2022

Výroba Klampiarskych prvkov

NOVINKA! Naša spoločnosť ponúka svoje služby v oblasti výroby plechových dielcov. Najmodernejšia technológia prípravy Vám umožní ušetriť čas a tým spojené náklady na výrobu. Stačí

Izolácie turbín

REALIZUJEME A ZABEZPEČUJEME Izolácie turbín, príslušenstva turbín a zariadení snímateľnými izolačnými matracmi TERMOTECHNA a.s. Bratislava ponúka zákazníkom kompletnú izoláciu turbín

Likvidácia azbestov

REALIZUJEME A ZABEZPEČUJEME LIKVIDÁCIU AZBESTOVÉHO NEBEZPEČIA TERMOTECHNA a.s. Bratislava ponúka zákazníkom sanáciu a likvidáciu azbestu zabudovaného v jednotlivých stavebných dielcoch objektov, hál a v